Protejarea datelor personale în societatea Finclub TRANSYLVANIA s.r.l.

Protejarea datelor personale în societatea Finclub TRANSYLVANIA s. r.l. înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul din Arad, Nr.ord.reg.com J02/185/04.02.2008,CUI: 23178822, cu sediul în: Nădlac, str. George Coșbuc bl. D1, ap.15, parter, 315500, jud.Arad (în continuare numai „societate“ sau Finclub TRANSYLVANIA,s. r.l.), acordă o mare atenţie protejării datelor personale. Prezentul document are drept scop de a vă informa despre faptul, ce fel de date personale prelucrăm despre dumneavoastră, în ce scop şi din ce motiv se ajunge la această prelucrare, cui le putem preda şi nu în ultimul rând, ce fel de drepturi aveţi în legătură cu această prelucrare.

În cadrul activităţii sale societatea Finclub TRANSYLVANIA s.r.l.  prelucrează datele personale ale mai multor categorii de subiecţi de date, printre care fac parte angajaţii şi candidaţii pentru angajare, clienţii persoane fizice / PFA (membru al clubului / nemembru al clubului / partenerul comercial), furnizorii şi beneficiarii mărfurilor şi serviciilor. Prezentul document oferă prin caracterul său o privire generală de bază cu privire la prelucrarea datelor personale în societatea Finclub TRANSYLVANIA  s r.l. de asemenea cu întrebările legate de protejarea datelor personale puteţi apela societatea  Finclub TRANSYLVANIA s. r.l., prin intermediul e-mailului la adresa finclub@finclub.ro

Societatea SC Finclub TRANSYLVANIA s.r.l. utilizează marketingul de reţea pentru activităţile de afaceri independente ale vânzătorilor – distribuitorilor care creează în timp o structură multi-level cu niveluri multiple, deci o reţea de vânzări.

 

Structura organizatorică a societăţii filiale

 

A.    Ce fel de date personale sunt prelucrate?


Societatea Finclub TRANSYLVANIA s. r.l.este consecventă în faptul, că prelucrează datele personale numai în amploarea strict necesară scopului prelucrării şi încearcă să minimalizeze orice prelucrare. Societatea Finclub TRANSYLVANIA s .r.l., prelucrează aproape întotdeauna datele dumneavoastră de identificare, acestea fiind în special prenumele şi numele dumneavoastră şi datele de contact prin care se înţelege în special adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail. Alte date personale sunt prelucrate în amploarea care ţine cont de scopul concret al prelucrării, fapt despre care aţi fost informaţi în legătură cu obţinerea datelor dumneavoastră personale. Dacă doriţi să completaţi în vreun fel informaţiile despre amploarea prelucrării, vă puteţi adresa societăţii Finclub TRANSYLVANIA  s. r.l., aceasta prin intermediul e-mailului expediat la adresa finclub@finclub.ro

 

B.    Pe baza căror motive sunt prelucrate datele personale?


Societatea Finclub TRANSYLVANIA s. r.l. prelucrează datele dumneavoastră personale numai atunci, dacă există unul dintre motivele legale. La prelucrare se poate ajunge ori:

  • fără acceptul dumneavoastră cel mai des pe baza îndeplinirii contractului, interesului legitim al societăţii Finclub TRANSYLVANIA s.r.l. sau din motive de îndeplinire a obligaţiei legale, sau
  • pe baza acceptului dumneavoastră, dacă acest accept a fost dat.

Dacă nu este vorba de cazul menţionat la punctul a), societatea Finclub TRANSYLVANIA s. r.l. nu prelucrează în nici un fel de împrejurări datele dumneavoastră personale fără acceptul dumneavoastră.

 

B.1.     Prelucrarea pe baza îndeplinirii contractului


În cazul, în care între dumneavoastră şi societatea Finclub TRANSYLVANIA s. r.l. este încheiat un contract, sau în legătură cu procesul încheierii acestuia, este indispensabil, ca societatea Finclub TRANSYLVANIA s. r.l. să prelucreze datele dumneavoastră personale în aşa fel, încât societatea şă îşi poată îndeplini drepturile şi obligaţiile din acel contract. Din acest motiv societatea Finclub TRANSYLVANIA s. r.l. nu are nevoie de acceptul dumneavoastră pentru o asemenea prelucrare. Un asemenea contract poate fi de exemplu contractul de muncă, contractul de reprezentare comercială, contractul individual încheiat cu clientul societăţii Finclub TRANSYLVANIA s. r.l. şi contractele încheiate cu beneficiarii sau furnizorii de mărfuri şi servicii.

Sarcina societăţii Finclub TRANSYLVANIA s r.l. constă în faptul, ca pe baza acestui motiv să fie prelucrate numai datele personale care sunt necesare cu privire la contractul încheiat, ca şi vegherea, ca aceste date personale să fie actualizate şi eventual şterse imediat după ce au încetat motivele prelucrării acestora, în principal în cazul încetării contractului cu dumneavoastră.

 

B.2.     Prelucrarea pe baza îndeplinirii obligaţiilor legale


Prelucrarea datelor dumneavoastră personale poate fi salvată de către societatea Finclub TRANSYLVANIA s. r.l. pe baza reglementărilor legale. În aceste reglementări societăţii Finclub TRANSYLVANIA s .r.l. îi poate fi prevăzută chiar obligativitatea de a păstra / prelucra anumite date personale pentru o anumită perioadă, eventual prelucrarea datelor personale a datelor dumneavoastră personale poate fi indispensabilă ţinând cont de îndeplinirea obligaţiilor de către societatea Finclub TRANSYLVANIA s.r.l. conform reglementărilor legale separate care reglementează activitatea acesteia. Având în vedere această situaţie, nici pentru această prelucrare nu este necesar acceptul dumneavoastră.

Pentru o clarificare mai detaliată. Dacă sunteţi de exemplu angajatul societăţii Finclub TRANSYLVANIA s. r.l.,societatea Finclub TRANSYLVANIA s. r.l. este obligată să prelucreze anumite date personale cu privire la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi contribuţiilor la asigurările de sănătate şi sociale.

Şi în acest caz societatea Finclub TRANSYLVANIA s .r.l., trebuie să ţină cont de faptul, ca datele personale să fie prelucrate într-o amploare minimă pe o perioadă minim posibilă.

 

B.3.     Prelucrarea pe baza interesului legitim


Societatea Finclub TRANSYLVANIA s.r.l. poate prelucra datele dumneavoastră personale şi atunci, când această prelucrare este în interesul său legitim şi această prelucrare este adecvată având în vedere drepturile şi libertăţile dumneavoastră de bază, resp. acest interes legitim are prioritate în faţa drepturilor şi libertăţilor dumneavoastră. Nici în acest caz reglementarea legală nu cere acceptul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor.

Exemplul unei asemenea prelucrări poate fi de exemplu prelucrarea datelor dumneavoastră personale după ce contactaţi societatea Finclub TRANSYLVANIA s. r.l. iar prelucrarea respectivă nu poate fi încadrată la prelucrarea pe baza îndeplinirii contractului. Pe baza acestui interes legitim societatea Finclub TRANSYLVANIA s. r.l. este îndreptăţită să prelucreze de asemenea şi informaţiile adecvate despre angajaţii săi necesare pentru efectuarea controlării activităţii acestora. În unele împrejurări societatea Finclub TRANSYLVANIA s .r.l. este îndreptăţită să vi se adreseze şi cu comunicări de marketing şi reclamă, aceasta contrar faptului, că nu v-aţi dat acordul.

Dacă aveţi senzaţia, că orice fel de prelucrare pe baza interesului legitim al societăţii Finclub TRANSYLVANIA s. r.l. este neîndreptăţită, aveţi dreptul să înaintaţi obiecţii faţă de această prelucrare la Biroul pentru protejarea datelor personale, iar obligaţia societăţii Finclub TRANSYLVANIA s. r.l. este de a dovedi că nu este aşa. Dacă societatea Finclub TRANSYLVANIA s. r.l. nu prezintă dovezi, aceasta este obligată să înceteze o asemenea prelucrare.
 

 

B.4.     Prelucrarea pe baza acceptului


Dacă societăţii Finclub TRANSYLVANIA s. r.l. i-aţi dat acordul pentru prelucrarea datelor personale, se ajunge la prelucrare şi din acest motiv. Toate acceptele pe care societatea Finclub TRANSYLVANIA s. r.l. le obţine, sunt absolut facultative iar dumneavoastră nu sunteţi obligaţi să le acordaţi. Neacordarea acestuia nu poate fi şi nu este legată de urmări nefavorabile pentru dumneavoastră. În plus, acceptul deja acordat îl puteţi revoca oricând fără nici un fel de sancţiuni. Prin evocarea acceptului nu se aduce atingere legalităţii prelucrării dinaintea aceste revocări.

Pe baza acordului dumneavoastră datele dumneavoastră personale sunt cel mai des prelucrate pentru scopuri de marketing şi reclamă, care constau de exemplu în trimiterea diferitor informaţii de reclamă.

 

B.5.     Alte motive de prelucrare


În cazurile concrete datele dumneavoastră personale pot fi prelucrate şi pe baza altor motive legale, despre care ar trebui să fiţi întotdeauna informaţi în prealabil. În cazul, în care doriţi să completaţi în orice fel informaţiile pentru prelucrare, puteţi să apelaţi la societatea Finclub TRANSYLVANIA s. r.l. prin intermediul e-mailului expediat la adresa finclub@finclub.ro

 

C.    Perioada de prelucrare a datelor personale


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către societatea Finclub TRANSYLVANIA s. r.l. pe o perioadă determinată, această perioadă fiind întotdeauna stabilită ţinând cont de scopul şi baza legală a prelucrării. De exemplu prelucrarea datelor dumneavoastră personale pe baza îndeplinirii contractului şi punerea în aplicare a drepturilor şi obligaţiilor conform respectivului contract, deci în majoritatea cazurilor până la expirarea perioadei de prescriere în cazul ultimului drept conform acestui contract. La prelucrarea pe baza îndeplinirii obligaţiilor legale se ajunge pentru o perioadă necesară ţinând cont de aceste obligaţii. Sau datele dumneavoastră personale prelucrate pe baza interesului dumneavoastră legitim sunt prelucrate pe perioada duratei acestui interes legitim.

Dacă se ajunge la prelucrare pe baza acceptului dumneavoastră, perioada de prelucrare este specificată în accept şi în plus aveţi dreptul să revocaţi oricând acest accept.

 

D.    Din ce surse sunt obţinute datele personale?


Societatea Finclub TRANSYLVANIA s .r.l. obţine datele personale în marea lor majoritate direct de la dumneavoastră. În unele cazuri datele personale pot fi obţinute din sursele public accesibile.

 

E.     Cui îi sunt predate sau accesibile datele personale?


Societatea Finclub TRANSYLVANIA s. r.l. este în relaţia cu datele dumneavoastră personale în poziţia de administrator, ceea ce înseamnă, că tocmai societatea Finclub TRANSYLVANIA s. r.l. delimitează scopurile prelucrării. În legătură cu activitatea societăţii Finclub TRANSYLVANIA s. r.l. datele dumneavoastră personale pot fi transmise sau accesibile altor subiecţi, aceasta ori în calitatea de prelucrător sau administrator. Aceşti subiecţi sunt de exemplu membrii Gremiului medical care stabilesc pentru dumneavoastră suplimentul nutritiv adecvat etc.

Societatea Finclub TRANSYLVANIA s. r.l. supraveghează, ca toţi cărora le sunt transmise datele dumneavoastră personale, să respecte standardul ridicat de protecţie a acestora. Societatea Finclub TRANSYLVANIA s. r.l. nu predă datele personale nici unui subiect la care nu este asigurat acest standard.

Societatea Finclub TRANSYLVANIA s. r.l. nu predă şi nu are intenţia de a preda datele dumneavoastră personale în afara Uniunii Europene.

Având în vedere, că societatea Finclub TRANSYLVANIA s. r.l. este parte a unui concern, se ajunge şi în cadrul acestuia la transmiterea datelor personale.

 

F.     Drepturile dumneavoastră în cazul prelucrării datelor personale


În legătură cu prelucrarea datelor personale aveţi dreptul faţă de societatea Finclub TRANSYLVANIA  s. r.l. la drepturile menţionate mai jos, pe care societatea Finclub TRANSYLVANIA  s.r.l. le garantează.

 

F.1.     Dreptul de acces


Pe baza acestui drept aveţi dreptul să ştiţi, ce fel de date sunt prelucrate despre dumneavoastră, în ce scop, pe ce perioadă, unde sunt obţinute datele dumneavoastră personale, cui sunt predate, cine din afara societăţii Finclub TRANSYLVANIA s. r.l. le prelucrează şi ce alte drepturi legate de prelucrarea datelor dumneavoastră personale mai aveţi. Chiar dacă toate aceste informaţii ar trebui să fie parte a documentelor depuse în prealabil, în caz de nelămuriri nu ezitaţi să vă adresaţi societăţii Finclub TRANSYLVANIA  s.r.l.cu cererea despre alte informaţii.

 

F.2.     Dreptul la corectare


În cazul, în care constataţi, că datele personale pe care le prelucrăm pentru dumneavoastră sunt imprecise sau incomplete, aveţi dreptul ca acestea să fie neîntârziat corectate, eventual completate.

 

F.3.     Dreptul la ştergere


În unele cazuri aveţi dreptul, ca datele dumneavoastră să fie şterse. Datele dumneavoastră personale vor fi şterse neîntârziat, în cazul că este îndeplinit unul din următoarele motive:

  • datele dumneavoastră personale nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost prelucrate,
  • revocaţi acceptul pentru prelucrarea datelor personale, dacă este cazul datelor pentru care acceptul dumneavoastră este indispensabil şi de asemenea nu există un alt motiv pentru care este posibilă prelucrarea în continuare a acestor date,
  • uzaţi de dreptul dumneavoastră de a obiecta faţă de prelucrarea (vezi mai jos partea Dreptul de a ridica obiecţiuni împotriva prelucrării) datelor personale care sunt prelucrate pe baza intereselor legitime ale societăţii Finclub TRANSYLVANIA s.r.l. şi s-a constatat, că deja nu există nici un fel de interese legitime care să îndreptăţească această prelucrare sau
  • aveţi impresia, că prelucrarea datelor personale efectuată de către societatea Finclub TRANSYLVANIA  s. r.l.  a încetat să fie în conformitate cu reglementările general angajatorii.

Acest drept nu se aplică în cazul, în care prelucrarea datelor dumneavoastră personale este în continuare necesară pentru îndeplinirea obligaţiei legale a societăţii Finclub TRANSYLVANIA s. r.l. sau pentru exercitarea sau apărarea pretenţiilor legale.
 

F.4.     Dreptul la limitarea prelucrării


Pe lângă dreptul la ştergere, în unele cazuri puteţi uza de dreptul pentru limitarea prelucrării datelor personale. Acest drept vă permite în unele cazuri să solicitaţi, ca să se ajungă la marcarea datelor dumneavoastră personale şi aceste date să nu fie obiectul nici unor alte operaţii de prelucrare – în acest caz, dar nu pentru întotdeauna (ca în cazul dreptului la ştergere), ci pentru o perioadă determinată. Societatea Finclub TRANSYLVANIA s .r.l. trebuie să limiteze prelucrarea datelor personale, dacă:

  • contestaţi exactitatea datelor personale, cum s-a constatat, care date sunt corecte,
  • datele dumneavoastră personale sunt prelucrate fără o bază legală suficientă (de ex. peste cadrul a ceea ce poate fi prelucrat), dar înainte de ştergerea unor asemenea date dumneavoastră veţi favoriza numai limitarea acestora (de ex. dacă aşteptaţi, că în viitor să oferiţi oricum în viitor asemenea informaţii societăţii Finclub TRANSYLVANIA s. r.l.),
  • datele dumneavoastră personale deja nu mai sunt necesare pentru destinaţia, exercitarea sau apărarea drepturilor dumneavoastră legale, sau
  • ridicaţi obiecţia împotriva prelucrării. Dreptul la obiecţie este descris mai detaliat mai jos la capitolul Dreptul la obiecţie împotriva prelucrării. Pe perioada în care se cercetează dacă obiecţia dumneavoastră este îndreptăţită, societatea Finclub TRANSYLVANIA s .r.l. este obligată să limiteze prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

 

F.5.     Dreptul la transmitere


Aveţi dreptul să obţineţi de la societatea Finclub TRANSYLVANIA s. r.l. toate datele dumneavoastră personale, pe care i le-aţi acordat şi care sunt prelucrate pe baza acceptului dumneavoastră. Datele dumneavoastră personale vă vor fi puse la dispoziţie într-un format structurat, curent utilizat mecanic lizibil. Pentru a fi posibilă transmiterea uşoară a datelor la cererea dumneavoastră, poate fi cazul numai a datelor care se prelucrează automatizat în baze de date electronice.

 

F.6.    Dreptul la ridicarea obiecţiilor împotriva prelucrării


Aveţi dreptul la a obiecta împotriva prelucrării datelor personale, la care se ajunge pe baza interesului legitim al societăţii Finclub TRANSYLVANIA s. r.l. După ce societatea Finclub TRANSYLVANIA s. r.l. încetează să prelucreze datele personale, numai în cazul în care vor exista motive legale serioase pentru ca să se continue într-o asemenea prelucrare. Societatea Finclub TRANSYLVANIA s. r.l. va înceta imediat în baza obiecţiei să înceteze să prelucreze datele dumneavoastră personale în scopul marketingului direct.

 

F.7.     Dreptul la revocarea acceptului


Dacă prelucrarea datelor personale se desfăşoară pe baza acceptului dumneavoastră, aveţi dreptul să revocaţi oricând acest accept.

 

F.8.     Dreptul la înaintarea plângerii


De asemenea în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale puteţi oricând să adresaţi o plângere la organul de supraveghere, care este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal : Strada Olari nr. 32, sector 2, municipiul Bucureşti, cod poştal 024057

 

G.     Punerea în aplicare a drepturilor legate de prelucrarea datelor personale


Toate drepturile dumneavoastră le puteţi pune în aplicare faţă de noi prin intermediul e-mailului expediat la adresa finclub@finclub.ro.

Cererea dumneavoastră va fi soluţionată fără întârziere, dar maxim în termen de o lună. În cazurile excepţionale, în special din motivul că cererea dumneavoastră este complicată, societatea Finclub TRANSYLVANIA s .r.l. este îndreptăţită să prelungească acest termen cu alte două luni. Despre o asemenea eventuală prelungire şi motivarea acesteia veţi fi bineînţeles informaţi.

De ce să cumpăraţi de la noi?

Produse
naturale

Calitatea de TOP a produselor

Plante din regiuni ecologice

Peste 30 de ani
pe piaţă

Garanţia gremiului medical