CONDIŢIILE COMERCIALE

CONDIŢIILE COMERCIALE GENERALE
şi
REGULAMENTUL DE RECLAMAŢII

ale societăţii FINCLUB TRANSYLVANIA, s.r.l.

(în continuare numai „CCG“)

Articolul I
Prevederi introductive

1. Aceste CCG reglementează relaţiile reciproce între societatea FINCLUB TRANSYLVANIA, s r.l., cu sediul în Nădlac, str. George Coșbuc bl. D1, ap.15, parter, jud. Arad 315 500, Nr.ord.reg.com: J02/185/2008 în calitate de vânzător şi cumpărători, în cazul vânzării mărfurilor prin intermediul magazinului de comerţ prin internet al Vânzătorului situat pe pagina de internet http://www.finclub.ro/.

 

Articolul II
Explicarea termenilor

2.

2.1. Expresiile scrise cu majuscula vor avea în prezentele CCG înţelesul precizat mai jos:

2.2. Vânzător înseamnă societatea FINCLUB TRANSYLVANIA, s r.l., cu sediul în Nădlac, jud. Arad 315 500, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad, sub numărul J02/185/2008

2.3. E-shop înseamnă magazinul on-line al Vânzătorului, care este situat pe pagina de internet http://www.finclub.ro/.

2.4. Marfa înseamnă produsele plasate pe E-shop. Oferta de mărfuri şi modificarea acesteia devin efective din momentul publicării lor pe E-shop. Această modificare nu se referă la Contractele de achiziţie încheiate înainte de publicarea modificării ofertei de Mărfuri.

2.5. Preţul de achiziţie (vânzare) înseamnă preţul de achiziţie al Mărfii, care este trecut pe E-shop. Preţul de achiziţie este trecut  cu TVA inclus. Preţul de achiziţie al mărfii şi modificarea acestuia devin efective din momentul publicării lor pe E-shop. Preţul de achiziţie nu conţine eventualele costuri pentru transportul mărfii la Cumpărător.

2.6. Cumpărătorul înseamnă orice persoană fizică aptă să întreprindă acţiuni legale, sau persoană juridică, de la care Vânzătorul obţine o Comandă pentru marfă completată corect în conformitate cu aceste CCG.

2.7. Comanda înseamnă o comunicare adresată  de către Cumpărător Vânzatorului prin modalitatea specificată la articolul III alineatul 3.1 din CCG, care conţine informaţiile specificate la articolul III alineatul 3.2. din CCG. Comanda este considerată drept o propunere pentru încheierea Contractului de achiziţie, iar acolo, unde în prezentele CCG se vorbeşte despre Comandă, se vorbeşte şi despre propunerea de încheiere a contractului.

 

2.8. Contractul de achiziţie(de vânzare-cumpărare) înseamnă un contract de achiziţie încheiat între Vânzător şi Cumpărător, pe baza căruia Vânzătorul se obligă să livreze Cumpărătorului Marfa la locul de destinaţie iar Cumpărătorul se obligă să preia Marfa şi să achite Vânzătorului Preţul de achiziţie şi preţul transportului. Parte integrantă a Contractului de achiziţie sunt prezentele CCG.

Articolul III
Comandarea Mărfii şi încheierea Contractului de achiziţie

3.

3.1. Cumpărătorul este îndreptăţit să comande marfa în următorul mod:

 1. prin completarea corectă şi expedierea formularului de comandă Vânzătorului prin intermediul E-shop;
 2. prin expedierea unui e-mail Vânzătorului la adresa de e-mail a acestuia: finclub@finclub.ro;
 3. telefonic la numărul Vânzătorului 0257/473 683.

3.2. Comanda trebuie să conţină următoarele informaţii:

 • prenumele şi numele Cumpărătorului sau denumirea comercială a Cumpărătorului în cazul, când Cumpărătorul este persoană juridică;
 • adresa de corespondenţă şi de facturare a Cumpărătorului, dacă acestea nu sunt identice;
 • CUI, CIF, Nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului Cumpărătorului dacă acela care comandă este un întreprinzător;
 • numărul de telefon şi adresa de e-mail a Cumpărătorului;
 • denumirea Mărfii, descrierea Mărfii şi numărul de bucăţi;
 • Preţul de achiziţie;
 • modalitatea de transport a Mărfii şi preţul pentru remiterea livrarea Mărfii la locul livrării;
 • data emiterii Comenzii;       
 • declaraţia Cumpărătorului cu privire la faptul, că a luat la cunoştinţă CCG;
 • acordarea acceptului Cumpărătorului pentru prelucrarea şi utilizarea datelor sale personale în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, modificată şi completată în scopurile relaţiei juridice dintre Vânzător şi Cumpărător;
 • declaraţia Cumpărătorului, că toate datele specificate de acesta în Comandă sunt adevărate şi complete.

3.3. Contractul de vânzare-cumpărare este încheiat din momentul confirmării Cumpărătorului a comunicării Vânzătorului cu privire la primirea Comenzii. Vânzătorul este îndreptăţit să realizeze această  confirmare prin expedierea unui mesaj e-mail Cumpărătorului la adresa de e-mail a acestuia, adresa pe care Cumpărătorul a menţionat-o în Comandă sau în scris.

3.4. Comanda/propunerea de încheiere a Contractului de achiziţie încetează, dacă Vânzătorul îi comunică Cumpărătorului refuzarea Comenzii sau prin expirarea termenului de 24 de ore (în zilele lucrătoare) de la remiterea Comenzii, fără ca Vânzătorul să comunice Cumpărătorului primirea comenzii, dacă Vânzătorul şi Cumpărătorul nu convin altfel.

3.5. Cumpărătorul este îndreptăţit să revoce comanda, fără plata unei taxe, prin expedierea unui e-mail Vânzătorului la adresa de e-mail finclub@finclub.ro, în termen de 24 de ore de la  confirmarea Comenzii. Vânzătorul va confirma Cumpărătorului stornarea Comenzii prin e-mail.

3.6. Orice modificare a Comenzii după încheierea Contractului de achiziţie este posibilă numai în urma unei înţelegeri reciproce între Cumpărător şi Vânzător. Vânzătorul nu este obligat să accepte propunerea pentru modificarea conţinutului Contractului de achiziţie.

 

 

Articolul IV
Preţul de achiziţie şi Condiţiile de plată

4.

4.1. După încheierea Contractului de achiziţie Cumpărătorul este obligat să achite Preţul de achiziţie al Mărfii prin modalitatea pe care şi-a ales-o în Comanda confirmată de către Cumpărător.

4.2. Preţul de achiziţie pentru Marfă poate fi achitat prin următoarele modalităţi:

 1. în numerar;
 2. prin transfer bancar în contul Vânzătorului [●].
 3. în numerar la  Poşta Română (ramburs) sau curierului (Fan courier), prin intermediul cărora se efectuează livrarea Mărfii comandate Cumpărătorului.

4.3. Preţul de achiziţie pentru Marfa comandată este scadent:

 1. la preluarea Mărfii la Vânzător, în cazul achitării în numerar a Preţului de achiziţie;
 2. în termen de 10 zile de la data încheierii Contractului de achiziţie, în cazul achitării Preţului de achiziţie în modalitatea specificată la alineatul 1 lit. b) din prezentul articol;
 3. la ghişeul poştal sau curierului (Fan courier), în cazul livrării Mărfii prin intermediul Poştei Române sau prin curier (Fan courier).

4.4. Preţul de achiziţie se consideră achitat din momentul virării sumei respective a Preţului de achiziţie în contul Vânzătorului specificat la confirmarea Comenzii sau prin predarea Preţului de achiziţie Cumpărătorului, curierului (Fan courier) sau Poştei Române.

4.5. Cumpărătorul este obligat să achite costurile transportului Mărfii la locul de livrare în conformitate cu modul de livrare pe care şi l-a ales în Comanda confirmată de Vânzător. Cumpărătorul este obligat să achite costurile de transport concomitent cu Preţul de achiziţie.

4.6. Concomitent cu livrarea Mărfii Vânzătorul va preda Cumpărătorului şi factura, în care vor fi facturate separat Preţul de achiziţie al Mărfii şi costurile pentru livrarea Mărfii cu TVA.

 

Articolul V
Condiţii de livrare

5.

5.1. La lansarea Comenzii Cumpărătorul este îndreptăţit să aleagă dintre următoarele modalităţi de livrare a Mărfii:

 1. ridicarea personală la Vânzător de la punctele sale comerciale [●] (transportul este gratuit);
 2. livrarea prin intermediul Poştei Române până la max. 2 kg (costuri de transport 15,00 Ron);
 3. livrarea prin intermediul societăţii de curierat Fan courier (costuri de transport 20,00 Ron).

5.2. În cazul Comenzilor de Marfă în valoare de 500 Ron şi mai mult, costurile pentru livrarea Mărfii sunt suportate de Vânzător, dacă locul livrării este în România.

5.3. Angajamentul Vânzătorului de livrare a Mărfii Cumpărătorului este îndeplinit, dacă Vânzătorul face posibilă preluarea Mărfii de către Cumpărător la locul de livrare care este specificat în Comanda confirmată de Vânzător. Cumpărătorul este obligat să confirme în scris livrarea şi preluarea Mărfii în dispoziţia de livrare.

5.4. În funcţie de modul de livrare a Mărfii ales, Vânzătorul va permite Cumpărătorului să dispună de Marfă sau va preda Marfa pentru transportare la locul de livrare a Mărfii persoanei mandatate pentru livrare în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea Contractului de achiziţie.

5.5. Pericolul deteriorării sau deprecierii accidentale a Mărfii trece de pe Vânzător pe Cumpărător în momentul trecerii dreptului de proprietate asupra Cumpărătorului, adică atunci, când Vânzătorul permite Cumpărătorului să dispună de Marfă, resp. Preluarea Mărfii la locul de livrare a Mărfii stabilit în Contractul de achiziţie.

 

Articolul VI
Denunţarea Contractului de achiziţie şi returnarea Mărfii

Denunţarea Contractului de achiziţie de către Cumpărător

6.

6.1. Cumpărătorul este îndreptăţit să denunţe Contractul de achiziţie fără specificarea motivului în termen de 14 (paisprezece) zile lucrătoare de la data preluării Mărfii.Într-un asemenea caz Cumpărătorul este obligat să returneze Marfa neîntârziat Vânzătorului, prin poştă la adresa FINCLUB TRANSYLVANIA, s. r.l., cu sediul în Nădlac, str. George Coșbuc bl. D1, ap.15, parter, jud. Arad CP 315 500. Cumpărătorul nu este îndreptăţit să returneze Marfa prin intermediul serviciului de curierat. Dacă Marfa a corespuns integral cerinţelor de calitate ale Cumpărătorului şi nu a avut vicii, Cumpărătorul suportă costurile returnării Mărfii comandate.

6.2. Cumpărătorul este îndreptăţit să denunţe Contractul de achiziţie şi în cazurile specificate la articolul VII din CCG.

6.3. Cumpărătorul are obligaţia să returneze Marfa completă, neconsumată (nici parţial), cu documentaţia completă (inclusiv instrucţiunile), nealterată, curată, dacă este posibil inclusiv ambalajul original, în starea şi la valoarea la care a preluat Marfa.

6.4. Denunţarea Contractului de achiziţie trebuie să fie realizată în formă scrisă şi trebuie să conţină identificarea Cumpărătorului, a Comenzii, a Mărfii, copia facturii emise de către Vânzător şi contul bancar în care trebuie să fie returnat Preţul de achiziţie pentru Marfă. În cazul nespecificării contului bancar Preţul de achiziţie va fi pregătit în numerar la Vânzător pentru ridicare. Denunţarea Contractului de achiziţie trebuie să fie remisă Vânzătorului în termenul specificat la alineatul 1 din prezentul articol.

6.5. Denunţarea Contractului de achiziţie devine efectivă prin remiterea la timp a denunţării Contractului de achiziţie, care conţine toate elementele conform prezentelor CCG.

6.6. În cazul, în care Cumpărătorul denunţă efectiv Contractul de achiziţie, Vânzătorul îi va returna în termen de 14 zile de la data intrării în vigoare a denunţării Contractului de achiziţie Preţul de achiziţie pentru Marfă şi costurile pe care Cumpărătorul le-a avut în legătură cu comandarea Mărfii. În cazul, în care Vânzătorului îi va fi returnată Marfa în stare deteriorată, Vânzătorul îşi rezervă dreptul să returneze Cumpărătorului Preţul de achiziţie pentru Marfă cu o valoare diminuată, care corespunde gradului de deteriorare a Mărfii.

6.7. Cumpărătorul nu este îndreptăţit să denunţe Contractul de achiziţie, al cărui obiect îl constituie vânzarea Mărfii care, având în vedere caracteristicile sale, nu poate fi returnată, sau care este supusă unei deteriorări rapide.

 

Denunţarea Contractului de achiziţie de către Vânzător

 

6.8. Vânzătorul este îndreptăţit să denunţe Contractul de achiziţie dacă:

 1. Cumpărătorul nu achită corect şi la timp Vânzătorului Preţul de achiziţie pentru Marfă în conformitate cu prezentele CCG;
 2. Cumpărătorul nu preia Marfa corect şi la timp din motive imputabile Cumpărătorului sau dacă Marfa comandată este returnată Vânzătorului în urma unei încercări nereuşite de livrare a acesteia Cumpărătorului;
 3. dacă Vânzătorul, din motive care nu îi sunt imputabile, nu este capabil să livreze Marfa, în special din motivul, că Marfa a fost vândută, nu se fabrică sau nu se livrează;
 4. dacă se modifică preţul la care Vânzătorul achiziţionează Marfa iar Cumpărătorul nu este de acord cu modificarea Preţului de achiziţie într-un termen adecvat, după ce Vânzătorul i-a comunicat modificarea Preţului de achiziţie.

6.9. Denunţarea Contractului de achiziţie de către Vânzător devine efectivă prin remiterea ei sub formă de e-mail Cumpărătorului.

6.10. Dacă Vânzătorul denunţă Contractul de achiziţie conform alineatului 6.8 lit. a) sau b) din prezentul articol, acesta este îndreptăţit să perceapă de la Cumpărător compensarea costurilor pentru transport, care i-au apărut în legătură cu livrarea fără succes a Mărfii, inclusiv costurile pentru ambalarea Mărfii.

6.11. Dacă Vânzătorul denunţă Contractul de achiziţie iar conform punctului 5 lit. c) din prezentul articol s-a ajuns deja la achitarea Preţului de achiziţie pentru marfa comandată, Vânzătorul va returna Preţul de achiziţie pentru Marfa comandată în termen de 14 zile de la data denunţării Contractului de achiziţie în contul bancar al cumpărătorului sau, într-un alt mod convenit.

Articolul VII
Regulament de reclamaţii

7.

7.1. La utilizarea Mărfii Cumpărătorul este obligat să se ghideze după instrucţiunile ataşate la Marfă.

7.2. Vânzătorul este responsabil de faptul, că Marfa este fără vicii, are calitatea, măsura, cantitatea sau masa solicitată, eventual legal reglementată.

7.3. Vânzătorul răspunde de viciile pe care Marfa le are în momentul preluării sale de către Cumpărător sau cele care apar asupra Mărfii în perioada de garanţie. În cazul Mărfii vândute la preţ redus Vânzătorul nu răspunde de viciul pentru care Mărfii i-a fost acordată reducerea Preţului de achiziţie.

7.4. Vânzătorul nu răspunde de viciul mărfii, care a apărut ca urmare a uzurii sale, manipulării incorecte, depozitării incorecte, deteriorării mecanice a Mărfii sau urmare a unei intervenţii neautorizate asupra Mărfii.

7.5. Perioada de garanţie pentru Marfă este de 24 de luni. Dacă este vorba de Marfa, care se depreciază rapid, sau de marfa, a cărei caracter şi/sau proprietăţi deosebite nu permit durata perioadei de garanţie în amploarea conform propoziţiei precedente, perioada de garanţie este dată de durata minimă de păstrare sau durata de consum (expirare) marcată pe Marfă, ambalajul acesteia sau instrucţiunile care sunt ataşate la aceasta.

7.6. Perioada de garanţie începe să curgă din data preluării Mărfii de către Cumpărător.

7.7. Cumpărătorul ia la cunoştinţă faptul, că este obligat să folosească marfa şi să o depoziteze în conformitate cu informaţiile scrise ataşate ale producătorului.

7.8. Cumpărătorul este îndreptăţit să îşi pună în aplicare drepturile rezultate din răspunderea pentru vicii înainte de expirarea perioadei de garanţie prin remiterea unei reclamaţii scrise şi semnate olograf la adresa Vânzătorului: FINCLUB TRANSYLVANIA, s. r. l., cu sediul în Nădlac, str. George Coșbuc bl. D1, ap.15, parter, jud. Arad 315 500. În reclamaţie Cumpărătorul este obligat să specifice exact şi clar viciul reclamat al Mărfii şi modul de soluţionare a reclamaţiei preferat. Împreună cu reclamaţia, Cumpărătorul este obligat să remită Vânzătorului Marfa reclamată şi copia facturii emise de către Vânzător Cumpărătorului conform alineatului 4.6 din CCG.

7.9. Vânzătorul va confirma Cumpărătorului primirea reclamaţiei la adresa de e-mail a acestuia sau în scris la adresa Cumpărătorului. Vânzătorul va evalua reclamaţia, va stabili modul rezolvării acesteia şi va rezolva reclamaţia imediat, dar cel târziu în termen de 14 zile de la data punerii în aplicare a acesteia. Cu privire la soluţionarea reclamaţiei, Vânzătorul este obligat să elibereze Cumpărătorului un document scris în termen de 14 zile de la data punerii în aplicare a reclamaţiei. După expirarea  termenului pentru rezolvarea reclamaţiei, Cumpărătorul este îndreptăţit să denunţe Contractul de achiziţie sau are dreptul la schimbarea Mărfii cu o altă Marfă nouă.

7.10. Pentru rezolvarea reclamaţiilor Cumpărătorului de către Vânzător, vor fi utilizate corespunzător prevederile O.U.G. Nr. 34/2014 respectiv Legii nr.287/2009 - Cod Civil în vigoare, Legea 449/2003 republicată, privind vânzarea produselor si garanţiile asociate acestora

7.11. Cumpărătorul ia la cunoştinţă faptul, că efectul insuficient sau nedorit al Mărfii nu constituie un motiv de reclamaţie, efectul pentru care este responsabil exclusiv producătorul Mărfii.

7.12. Dacă Marfa are vreun viciu care poate fi îndepărtat, Vânzătorul îl va îndepărta gratuit şi în termenul specificat la alineatul 7.9. Vânzătorul are dreptul, ca în loc de îndepărtarea viciului să schimbe Marfa reclamată cu una fără vicii, dacă aceasta nu îi provoacă Compărătorului inconveniente grave.

7.13. Dacă Marfa are un viciu, care nu poate fi îndepărtat şi care împiedică utilizarea Mărfii ca Marfă fără viciu, Cumpărătorul are dreptul la înlocuirea Mărfii sau are dreptul să denunţe Contractul de achiziţie. Dacă este cazul unor alte vicii care nu pot fi îndepărtate, Cumpărătorul este îndreptăţit la o reducere adecvată a Preţului de achiziţie a Mărfii.

7.14. Drepturile şi responsabilităţile pentru viciile Mărfii, pentru care este valabilă perioada de garanţie încetează, dacă nu au fost puse în aplicare în timpul perioadei de garanţie. Drepturile din răspunderea pentru vicii în cazul Mărfurilor care se degradează repede, trebuie puse în aplicare cel târziu în ziua următoare după livrarea Mărfii, altfel drepturile încetează.

 

 

 

Articolul VIII
Protejarea datelor cu caracter personal

8.

8.1. Vânzătorul declară, că toate datele cu caracter personal, pe care le-a obţinut de la Cumpărător le consideră confidenţiale şi că vor fi folosite pentru scopurile Contractului de achiziţie, pentru îndeplinirea sarcinilor rezultate şi legate de acesta şi că sunt colectate, prelucrate şi păstrate în conformitate cu legislaţia Română în vigoare, în special cu Legea nr. 677/2001 cu privire la protejarea datelor cu caracter personal în vigoare. Vânzătorul nu va face publice şi nu va pune la dispoziţia unei terţe persoane aceste date, cu excepţia persoanei care asigură livrarea Mărfii. Prin expedierea comenzii şi acceptarea CCG Cumpărătorul acordă Vânzătorului acceptul său pentru colectarea, prelucrarea şi păstrarea datelor personale acordate în mod exclusiv pentru scopurile specificate mai sus şi pentru o durată strict indispensabilă. Cumpărătorul este îndreptăţit să revoce oricând acceptul acordat.

Articolul IX
Prevederi finale

9.

9.1. Prezentele CCG, ca şi toate modificările şi completările acestora intră în vigoare şi devin efective din data publicării lor pe pagina de internet http://www.finclub.ro/.

9.2. Prin expedierea Comenzii Vânzătorului, cumpărătorul declară, că a luat la cunoştinţă prezentele Condiţii comerciale generale şi Regulamentul de reclamaţii, este de acord fără rezerve cu acestea şi se angajează să le respecte. Prezentele CCG sunt parte integrantă a Contractului de achiziţie.

9.3. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de efectuare a modificărilor în prezentele CCG. În scopurile Contractului de achiziţie va fi utilizată varianta CCG, care este în vigoare în momentul Încheierii Contractului de achiziţie, dacă nu este convenit altfel.

9.4. Dacă vreuna dintre prevederile prezentelor CCG a devenit nevalabilă sau inaplicabilă, celelalte prevederi din CCG rămân valabile şi efective iar Vânzătorul şi Cumpărătorul se obligă să procedeze conform altor prevederi din prezentele CCG care reflectă însemnătatea şi scopul unei asemenea prevederi nevalabile în conformitate cu legislaţia română în vigoare.

9.5. Relaţiile juridice dintre Vânzător şi Cumpărător se ghidează după prezentele CCG şi prevederile corespunzătoare ale reglementărilor legale din România, în special prevederile Legii 287/2009- Cod Civil, Legea 365/2002 republicată, privind comerţul electronic

Prezentele CCG intră în vigoare din data de [●].

De ce să cumpăraţi de la noi?

Produse
naturale

Calitatea de TOP a produselor

Plante din regiuni ecologice

Peste 30 de ani
pe piaţă

Garanţia gremiului medical